Data aktualizacji 23.12.2015

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz nadchodzącym Nowym 2016 Rokiem wszystkim Uczestnikom Projektu, Doradcom, Trenerom i osobom współpracującym z nami podczas realizacji projektu życzymy powodzenia w życiu osobistym i zawodowym oraz wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Dyrekcja Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” w Brzegu oraz Personel Projektu „Lepsza przyszłość”

Data aktualizacji 21.12.2015

Szanowni Państwo!
Kolejna grupa osób zakończyła staż zawodowy na stanowisku Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.

Jednocześnie informujemy, że następne osoby podjęły zatrudnienie.
Życzymy powodzenia w karierze zawodowej.

Data aktualizacji 04.12.2015

Szanowni Państwo!
Uczestnicy projektu rozpoczęli ostatni miesiąc stażu.
Mamy nadzieję, że dzięki praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas czteromiesięcznego stażu, podejmą pracę zawodową.

Data aktualizacji 06.11.2015

Szanowni Państwo!
Dzisiaj kolejne osoby z pierwszych grup szkoleniowych zakończyły czteromiesięczny staż zawodowy.
Uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności na stanowisku Technik prac biurowych oraz Dozorca/ pracownik ochrony fizycznej bez licencji.
Mamy nadzieję, że zdobyte kwalifikacje wykorzystają w pracy zawodowej.

Data aktualizacji 30.10.2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż dziś kończą staż zawodowy kolejne osoby z grupy szkoleniowej w ramach specjalności „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac”.

Miło nam również poinformować, że już od 01.11.2015r. kilkoro uczestników projektu podejmie zatrudnienie.

W dalszym ciągu monitorujemy trwające staże i mamy nadzieję, że niebawem zatrudnienie znajdą kolejne osoby biorące udział w projekcie.”

Data aktualizacji 01.10.2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w tym miesiącu dobiegają końca staże zawodowe pierwszych Uczestników Projektu.

Data aktualizacji 25.09.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Uczestnikom, którzy rozpoczęli staż z początkiem lipca mija 3 miesiąc odbywania stażu zawodowego. Mamy nadzieję, że jak najwięcej Uczestników zostanie zatrudnionych w danym miejscu pracy.

Data aktualizacji 01.09.2015

Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, iż wszyscy Uczestnicy Projektu „Lepsza przyszłość” rozpoczęli 4-miesięczne staże zawodowe. Uczestnicy zostali skierowani na staże zgodnie z predyspozycjami zawodowymi oraz kierunkiem ukończonego szkolenia.

Data aktualizacji 28.08.2015

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, iż ostatnia grupa Uczestników Projektu „Lepsza przyszłość” ukończyła szkolenie „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac”. Jednocześnie rozpoczynamy indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy, na których będzie udzielona pomoc w napisaniu CV oraz Listu motywacyjnego. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie stażu zawodowego.

Data aktualizacji 14.08.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Uczestnicy dwóch grup ukończyli szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”. Następnie odbędą indywidualne spotkania z Pośrednictwa Pracy. Kolejnym krokiem będzie staż zawodowy.

Data aktualizacji 01.08.2015

Szanowni Państwo,
Miło jest nam poinformować, iż ostatnia grupa Uczestników projektu rozpoczęła szkolenie „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac”. Uczestnicy odbyli już poradnictwo zawodowe z tworzeniem IPD, następnie rozpoczynają warsztaty kompetencji społecznych. Kolejnym etapem będzie szkolenie zawodowe, które pozwoli zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu pracy biurowej z elementami kadr i płac. Jednocześnie informujemy, iż kolejni Uczestnicy rozpoczynają staże zawodowe zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i kierunkiem ukończonego szkolenia.

Data aktualizacji 20.07.2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, iż nadal prowadzimy rekrutację do projektu.

Pozostały jeszcze wolne miejsca w ostatniej grupie szkoleniowej. Zachęcamy do udziału w szkoleniu „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac”.

Data aktualizacji 14.07.2015

Szanowni Państwo,
Z radością informujemy, iż kolejne dwie grupy szkoleniowe w specjalności rozpoczynają poradnictwo zawodowe. Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym pomogą stworzyć Indywidualny Plan Działania oraz określić predyspozycje zawodowe Uczestników.

W dniach 20-24.07.15r. prowadzone będą Warsztaty kompetencji społecznych, w ramach których odbędą się zajęcia z zarządzania stresem i lękiem, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz autoprezentacji. Następnie rozpocznie się szkolenie zawodowe. Szkolenia prowadzone będą w powiecie brzeskim i namysłowskim.

Data aktualizacji 06.07.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż dobiega końca rekrutacja w powiecie brzeskim i namysłowskim do grup szkoleniowych w specjalności „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

Pozostały ostatnie wolne miejsca. Osoby chętne prosimy o pilny kontakt z biurem projektu w Brzegu przy ul. Grobli 12 A, tel. 77 416 07 88, 784 907 838.

Data aktualizacji 01.07.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z początkiem lipca pierwsi Uczestnicy Projektu z powiatu brzeskiego rozpoczęli staż zawodowy zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i kierunkiem ukończonego szkolenia zawodowego.

Data aktualizacji 25.06.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż dwie grupy Uczestników projektu „Lepsza przyszłość” rozpoczęły zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy. Od lipca Uczestnicy zostaną skierowani na staże zawodowe zgodnie z predyspozycjami zawodowymi i kierunkiem ukończonego szkolenia zawodowego.

Data aktualizacji 16.06.2015

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, iż uczestnictwo w projekcie „Lepsza przyszłość” rozpoczęła pierwsza grupa Uczestników zamieszkujących powiat nyski. Osoby te wezmą udział w doradztwie zawodowym z tworzeniem IPD. W ramach Warsztatów kompetencji społecznych odbędą zajęcia z zarządzania stresem i lękiem, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz autoprezentacji. Następnie Uczestnicy rozpoczną szkolenie zawodowe z zakresu „Dozorca/pracownik ochrony fizycznej bez licencji”.

Jednocześnie przypominamy, iż nadal prowadzimy rekrutację do projektu. Obecnie szukamy chętnych do udziału szkoleniach „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac” – jedna grupa oraz „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” – dwie grupy.

Szczególnie zapraszamy niepełnosprawne osoby młode, do 30 roku życia, zamieszkujące powiaty nyski, brzeski, namysłowski, które są zarejestrowane we właściwym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Wszelkich informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają pracownicy Biura projektu w Brzegu przy ul. Grobli 12A, tel. 77/416-07-88 lub w Głubczycach przy ul. Wodnej 7, tel. 77/437-58-55.

Data aktualizacji 08.06.2015

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w tym tygodniu dobiegają końca pierwsze szkolenia zawodowe. Uczestnicy biorący udział w szkoleniu „Dozorca/pracownik ochrony fizycznej bez licencji” oraz „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac” zakończą zajęcia egzaminem zewnętrznym. Ci z Uczestników, którzy pozytywnie zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat kompetencji zawodowych. Wszystkim życzymy powodzenia!

Data aktualizacji 25.05.2015

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w celu ułatwienia dostępu do udziału w projekcie „Lepsza przyszłość” osoby zamieszkujące powiat nyski i okolice mogą złożyć dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Ośrodka Inicjatyw Twórczych INVENTUS przy ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie. Dokumenty zostaną przekazane niezwłocznie pracownikom Biura projektu.

Data aktualizacji 18.05.2015

Szanowni Państwo,
miło jest nam poinformować, iż dziś dwie grupy Uczestników projektu „Lepsza przyszłość” rozpoczęły szkolenia zawodowe w zakresie „Dozorca/Pracownik ochrony fizycznej bez licencji” oraz „Technik prac biurowych z elementami kadr i płac”.

Jednocześnie przypominamy o trwającej rekrutacji. Obecnie szukamy chętnych do udziału w projekcie i szkoleniu „Dozorca/Pracownik ochrony fizycznej bez licencji” zamieszkujących powiat nyski i okolice.

Szczególnie zapraszamy niepełnosprawne osoby młode, do 30 roku życia, które są zarejestrowane we właściwym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami projektu w Biurze projektu w Brzegu przy ul. Grobli 12A, tel. 77/416-07-88 lub w Głubczycach przy ul. Wodnej 7, tel. 77/437-58-55.

Data aktualizacji 08.05.2015

Szanowni Państwo,
przypominamy o zaplanowanych dla dwóch grup Uczestników projektu Warsztatach kompetencji społecznych, w trakcie których prowadzone będą zajęcia z zarządzania stresem i lękiem, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych oraz autoprezentacji. Warsztaty odbędą się w dniach 11-13 maja w godzinach 9.00-14.10 w Brzegu przy ul. Bolesława Chrobrego 17.

Data aktualizacji 27.04.2015

Szanowni Państwo,
z radością informujemy, że pierwsza grupa Uczestników rozpoczęła udział w projekcie „Lepsza przyszłość”. W dniach 28-30 kwietnia 12 osób skorzysta z Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego z diagnozą potrzeb i predyspozycji zawodowych oraz tworzeniem Indywidualnego Planu Działań.

Kolejni Uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli pierwszy etap rekrutacji rozpoczną udział w projekcie już po weekendzie majowym.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami projektu w Biurze projektu w Brzegu przy ul. Grobli 12A, tel. 77/416-07-88 lub Głubczycach przy ul. Wodnej 7, tel. 77/437-58-55. Pracownicy odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania, a w razie potrzeby pomogą w wypełnieniu i skompletowaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Data aktualizacji 13.04.2015

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zostały już tylko trzy wolne miejsca na szkolenie „Dozorca/Pracownik ochrony fizycznej bez licencji”, które będzie realizowane od maja w Brzegu. Przypominamy, iż wszystkie osoby, które ukończą szkolenie otrzymają stypendium szkoleniowe oraz zostaną skierowane na 4-miesięczne staże zawodowe, zgodne z predyspozycjami zawodowymi. Stypendium stażowe wynosi 1 307,00 zł netto.

Osoby niepełnosprawne, zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkujące powiat brzeski i okolice, zainteresowane udziałem w tej grupie szkoleniowej zapraszamy do kontaktu z pracownikami projektu w Biurze projektu w Brzegu przy ul. Grobli 12A, tel77/416-07-88 lub Głubczycach przy ul. Wodnej 7, tel. 77/437-58-55.

Data aktualizacji 01.04.2015

Szanowni Państwo,
informujemy o kolejnych spotkaniach rekrutacyjnych w ramach projektu „Lepsza przyszłość”, skierowanego do osób niepełnosprawnych, będących jednocześnie osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Szczególnie zapraszamy niepełnosprawne osoby młode, do 30 roku życia. Najbliższe spotkania odbędą się: • 9 kwietnia od godziny 8.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie przy Placu Wolności 1
10 kwietnia od godziny 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji bardzo prosimy o przygotowanie:
• dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy itd.)
• zaświadczenia z PUP poświadczającego status osoby bezrobotnej
• kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzji

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami projektu w Biurze projektu w Brzegu, ul. Grobli 12A, tel. 77/416-07-88 lub w Biurze projektu w Głubczycach, ul. Wodna 7, tel. 77/437-58-55.

Data aktualizacji 23.03.2015

Szanowni Państwo,
zapraszamy osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkujące powiat nyski lub namysłowski do udziału w spotkaniach rekrutacyjnych do projektu „Lepsza przyszłość”. Najbliższe spotkania odbędą się:
30 marca od godziny 10.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie przy Placu Wolności 1
31 marca od godziny 9.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19.
Pracownicy projektu będą do Państwa dyspozycji, odpowiedzą na wszystkie pytania, pomogą w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych.

Data aktualizacji 09.03.2015

Szanowni Państwo,
Przypominamy o trwającej rekrutacji do projektu „Lepsza przyszłość”. Jako pierwsze planujemy uruchomić szkolenia z zakresu Technik prac biurowych z elementami kadr i płac (120h) oraz Dozorca/Pracownik ochrony fizycznej bez licencji (100h) w Brzegu. Wszyscy uczestnicy projektu skierowani zostaną na staże zawodowe. Stypendium stażowe wynosi 1 307,00 zł netto.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka REKRUTACJA) lub otrzymać w formie papierowej w biurze projektu w Brzegu lub w Głubczycach. Pracownicy projektu udzielają wszelkich informacji związanych z udziałem w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie serdecznie zapraszamy!

Data aktualizacji 02.03.2015

Szanowni Państwo,
przypominamy o prowadzonej rekrutacji do projektu „Lepsza przyszłość”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkujących powiaty brzeski, nyski, prudnicki, namysłowski, głubczycki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze projektu lub telefonicznego od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.

Biuro projektu w Brzegu
ul. Grobli 12A, 49-306 Brzeg
tel./fax: 77/416-07-88
tel. 784-907-838

Biuro projektu w Głubczycach
ul. Wodna 7, 48-100 Głubczyce
tel. 77/437-58-55
tel. 883-331-418, 519-323-389

Data aktualizacji 16.02.2015

Szanowni Państwo,
z ogromną przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych o realizacji nowego projektu „Lepsza przyszłość”.

Skierowany jest on do grupy 72 osób (43 kobiety, 29 mężczyzn), zarejestrowanych we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, będących osobami niepełnosprawnymi (wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), zamieszkujących powiaty: brzeski, nyski, prudnicki, namysłowski, głubczycki.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe:
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 2 grupy, 120h/grupę
Dozorca/pracownik ochrony fizycznej bez licencji – 2 grupy, 100h/grupę
Technik prac biurowych z elementami kadr i płac – 2 grupy 120h/grupę

Dodatkowo Uczestnicy objęci zostaną wsparciem w postaci Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego, wezmą udział w Warsztatach Kompetencji Społecznych oraz skorzystają z Indywidualnego Pośrednictwa Pracy uwzględniającego ich możliwości i predyspozycje zawodowe.

W ramach projektu przewidziane są płatne 4 miesięczne staże zawodowe, stypendium szkoleniowe, materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek i catering w trakcie szkoleń i warsztatów.

Wszystkich zainteresowanych, spełniających powyższe kryteria prosimy o kontakt w Biurze projektu w Brzegu, ul. Grobli 12A, tel. 77/416-07-88 lub w Biurze projektu w Głubczycach, ul. Wodna 7, tel. 77/437-58-55.

Data aktualizacji 02.02.2015

Wystartował projekt "Lepsza przyszłość" realizowany przez firmę SOMAR z Brzegu oraz partnera - firmę Consultor Sp. z o.o. W ramach projektu będą oferowane bezpłatnie następujące usługi:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe
 2. Warsztaty kompetencji społecznych:
  • Zarządzanie stresem i lękiem
  • Radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
  • Autoprezentacja
 3. Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • Dozorca/pracownik ochrony fizycznej bez licencji
  • Technik prac biurowych z elementami kadr i płac
 4. Indywidualne pośrednictwo pracy
 5. Staże zawodowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Zgłoszenia proszę składać w Biurze projektu w Brzegu przy ul. Grobli 12A, tel. kontaktowy 784 907 838 lub Głubczycach przy ul. Wodnej 7, tel. kontaktowy 519 323 389.